Nominerede

Dette er de modtagne nomineringer indtil videre:

De(n) nominerede Begrundelse
Mette Frederiksen Mette Frederiksen er nomineret for at foreslå øget overvågning og kontrol i det offentlige rum. Dette blev foreslået af Mette Frederiksen i udtalelsen “Vi går ret langt nu med en massiv udvidelse af overvågning, fordi det har vist sig at være et meget effektivt redskab...”, i ønsket om indførelse af masseovervågning i København. Dette skal ses i perspektiv af at hun allerede i 2011 udtalte: ”vi skal være et foregangsland for overvågning”. Men samtidig anvendte ordet “tillid 33 gange i åbningstalen af Folketinget, men samtidig vil opsætte 300 politi kameraer op, som muliggør overvågning af danske borgere uden dommerkendelse.
Folketinget & Regeringen For deres deltagelse i forslaget (d. 8/10) om øget overvågning af alle danskere. Det argumenteres af de sammen med Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at underminere forudsætningerne for frihed og demokrati, og mangler forståelse for teknologierne og konsekvenserne af deres beslutninger. Danmark kunne lige så godt være et foregangsland for gennemtænkt brug af teknologi og digitale løsninger, som styrker borgeren, friheden og demokratiet. → Den danske tillidskutlur er i gang med at skabe det perfekte overvågnings helvede og det skyldes næppe ondskab, men kan skyldes inkompetence.
Politiet & Søren Pape Poulsen For deres massive registrering af uskyldige borgeres nummerplader gennem det automatisk nummerplade genkendelsessystem. Og for deres fulde adgang til alle lister over flypassagerer.
Folketinget & Centeret for cybersikkerhed For deres nyvedtagne lov om cybersikkerhed.
Udbetaling Danmark For deres behandling af oplysninger om ikke kun ydelsesmodtagerne, men hele Danmarks befolkning – bl.a. i form af omfattende systematiske datasamkøringer om størstedelen af befolkningen mhp. at finde ca. 1.000 borgere årligt, som skal have ændret deres ydelser pga. fejl eller snyd.
Facebook For deres konstante ny opfindelser af overvågnings innovationer.
Rigsrevisionen For ikke at påtale brud på Grundloven, når de er det tætteste Danmark har på en forfatningsdomstol.
De Danske Regioner For Digital Feudalisme ved at overvåge og profilere borgerne med tvang med henblik på at sælge data til kommerciel misbrug.
Gladsaxe Kommune For både “Gladsaxe-modellen” og deres generelle flittige brug af bruge borgernes data, men ikke rigtig får passet på dem.
Teleindustrien & brancheorganisation For teleselskabernes branchesamarbejde om at gennemføre ulovlig logning af kunderne, selvom det flere gange er dømt for at være i strid med menneskerettighederne. Og for brancheorganisationens aktive deltagelse i den offentlige debat på overvågnings entusiasternes side.
Den Europæiske Union For at samle data (herunder inkluderet biometrisk data) på millioner af asylansøgere og derpå også gemme denne data i et årti, samt dele den med
AULA --------------
Nationalt Genomcenter For at indsamle arvemasse på danskere i behandling i det danske sygehusvæsen, hvor den eneste mulighed for at fravælge registrering er ved helt at fravælge behandling.
Brøndby Idrætsklub For deres indførelse af ansigtsgenkendelse.
Eksamensvagt-systemet --------------
Rigspolitiet For katastrofal brug af teledata. I et retssamfund er domstoles og politiets arbejde helt afgørende for tilliden. Bliver man dømt, skal det være på retvisende grundlag. Bliver man frikendt, skal det være på retvisende grundlag. Sagen om teledata har således ikke alene været et eksempel på øget overvågning, det har været et eksempel på direkte forkert brug af problematiske data.
Politiet For forslaget om ansigtsgenkendelse. Forslaget er ukritisk og uden hensyntagen til påvirkning af den brede befolkning og mulighed for misbrug. Der mangler en bredere afvejning af fordele og ulemper samt opsætning af relevante kontrolmekanismer hos uvildige enheder. Det er som om der på intet tidspunkt stilles spørgsmålet om vi som nation ønsker et overvågningssamfund og om der findes andre måder at støtte politiets arbejdsopgaver
Overvågningskapitalisterne Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft, også kaldet GAFAM, for deres datamisbrug af almindelige borgeres adfærd m.v.
Trivselsundersøgelselser i skoler og gymnasier ved STIL, Undervisningsministeriet For at lyve omkring undersøgelsens anonymitet af flere omgange og en gennemført alvorlig og gentagen disrespekt for unge menneskers privatliv.
Big Brother Award Statuette

Udvalgte

Juryen har udvalgt disse fire, hvoraf en enkelt fredag d. 1/11 - 2019 får prisen for at have været ”den person eller organisation, der har gjort mest for at udbrede overvågning og indskrænke danske borgeres privatliv de(t) seneste år.”

De 4 udvalgte Juryens argument
Teledataskandalen Juryen indstiller hermed Rigspolitiet og Justistministeriet til Big Brother Awards 2019, for deres naive og farlige tro på teledata som endegyldig og fuldkomment bevis i retssager. Ikke nok med at data om hele befolkningens opkald, sms'er og placering indsamles i strid med to domme fra EU-domstolen, det viser sig også, at data ikke har været korrekte, hvorfor 10.000 sager skal gå om. Juryen finder, at Rigspoliets tavshed omkring situationen gør det endnu værre, samtidig med vi frygter, at praksis nu fortsætter, uden refleksion over, at data ikke altid er korrekte og ikke kan stå alene som bevis.
Trivselsundersøgelselser i skoler og gymnasier Juryen indstiller STIL, firmaet bag trivselsundersøgelserne i skoler og gymnasier for at lyve omkring undersøgelsens anonymitet af flere omgange, derefter love at behandle data fortroligt og give mulighed for at, at udfylde den på analogt papir kun for til sidst, at trække alle løfter om anonymitet tilbage. Juryen mener at der er tale om alvorlig og gentagen disrespekt for unge menneskers privatliv, en disrespekt, der tilsyneladende er drevet af en dyb forelskelse i data. Juryen anerkender samtidig, at undervisningsministeriets arrogance og lemfældighed med rettigheder har haft en positiv effekt: Unge mennesker har siden da, og vil sikkert også i fremtiden praktisere en helt ny disciplin: DATASABOTAGE, hvor man kun svarer: Jeg har det godt og Det ønsker jeg ikke at svare på. Tillykke med det!
Overvågningskapitalisterne Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft, også kaldet GAFAM, lever i høj grad af at opsnappe deres brugeres data og bruge dem til at forudsige hvad de vil gøre, de såkaldte ’futures’, noget der kan sælges og bruges til at manipulere almindelige borgere med. Samtidig har 2019 budt på en endeløs række af skandaler fra især Google og Facebook, der gang på gang har vist sig ikke at respektere brugernes privatliv. Juryen indstiller hermed overvågningskapitalisterne til årets Big Brother Award for at have opført sig som den klamme onkel overfor samtlige brugere af deres tjenester ved at snage, spionere og datamine almindelige mennesker, der bare gerne vil tale med hinanden.
Statsminister Mette Frederiksen / Regeringen Vi har modtaget en lang række af nomineringer af statsministeren, der alle fremhæver hendes forhold til ordet ’tryghed’ som noget, der er lig med ’overvågning’. Frederiksen og den nye regering lagde netop ud med en åbningstale omhandlende tryghed og statsministeren gav en ’videovervåget jordbærbod’ som et billede på, at tillid og tryghed var truet. Kort tid efter, i et interview med Berlingske Tidende, forklarede hun, at vores ’samfundsmodel var på spil’. Midlet mod denne trussel var endnu engang MERE overvågning og det hun selv kaldte ’vidtgående tiltag’. D. 10. Oktober fremlagde regeringen så den såkaldte ’sikkerhed’- eller ’tryghedspakke’, der blandt andet bestod af op til 300 nye overvågningskameraer i det offentlige rum, suppleret af registrering og adgang til politiet i de 1,5 millioner private kameraer der er opsat i Danmark plus at der åbnes for, at kommuner og regioner kan videoovervåge endnu mere ved offentlige bygninger og områder. Automatisk Nummerplade Genkendelse (ANPG) skal udvides, og muligheden for at gemme data for såkaldte ’no-hits’, altså helt uskyldige borgere, steg fra 24 timer til 60 dage. Juryen indstiller Mette Frederiksen for ikke blot at indføre mere virkningsløs teknologi i det offentlige rum og dermed handle mod bedre vidende, men også for at selv at udgøre en trussel mod den danske samfundsfundsmodel, hun påstår at beskytte, ved kraftigt og med åbne øjne at bygge Danmark om til et overvågningssamfund af værste skuffe!
1984 var ingen instruktionsmanual

Baggrunden for denne award

Big Brother Awards er inspireret af bogen 1984 skrevet af George Orwell.
Den dystopiske verden, Oceanien, er styret af Partiet som udøver fuld kontrol over indbyggerne med argumentet ”at det er for deres egen skyld”. Big Brother er en fiktionsfigur som repræsenterer Partiet, og er både alt seende og alt vidende. Indbyggerne er under konstant overvågning, og de bliver hele tiden påmindet om dette.

Bogen blev skrevet i 1949 om en fiktiv verden, men agere nu som en samfundskommentar på vores nutidige verden som bliver mere og mere præget af brud på individets privatliv og rettigheder.

Den første prisuddeling for Big Brother Awards fandt sted i London i 1998, og blev afholdt af organisationen Privacy International. Konceptet har sidenhen spredt sig vidt og bredt ud i verdenen, og prisen har også tidligere eksisteret i Danmark.

Nu vender Big Brother Awards tilbage til Danmark d. 1. november 2019, på Driving IT-konferencen.

I år har vi prisen, som de færreste ønsker sig. For at vinde prisen skal man være ”den person eller organisation, der har gjort mest for at udbrede overvågning og indskrænke danske borgeres privatliv de(t) seneste år.”

Kandidaterne nomineres her på sitet, og er med åben adgang for alle. Alle bekymrede borgere i Danmark opfordres til at indgive deres nominering inden d. 18. oktober 2019.

Nomineringerne offentliggøres efter d. 25/10 - 2019 (fristen er forlænget med en uge), og dommerkomiteen udvælger en Top 5 efter nomineringen lukker. Vurderingerne er baseret på de indkomne motiveringer og andet relevant baggrundsmateriale. Vinderen udvælges herefter og offentliggøres på Driving IT 2019.

Begrundelsen for uddeling af Big Brother Awards

Vores samfund er indrettet således at alle mennesker har en privatsfære, hvor vi er i vores gode og rimelige ret til at være i fred, være os selv, og gøre og mene som det passer os – disse rettigheder er under angreb!

Grundloven er ukrænkelig og den er klar og tydelig:

§71 Stk. 1. – Den personlige frihed er ukrænkelig
§72 – Boligen er ukrænkelig
§73 Stk. 1. – Ejendomsretten er ukrænkelig


Vi skal derfor værne om vores personlige frihed, vores bolig og vores ejendomsret. Prisen blev begyndt i Danmark, i håb om at tiltaget kunne øge fokus på problemstillingerne, og agere et sammenholdssted for dem der arbejder for at imødegå det stigende pres mod vores privatliv og rettigheder. Det er stadig denne intention der ligger bag genoptagelsen af prisuddelingen.

Hvem er dommerkomiteen?

Dommerkomiteen består af udvalgte folk som har deltager aktivt i debatten om privatliv og overvågning:
 • Henrik Lund Kramshøj, Security Architect ved Coop Danmark
 • Sidsel Jensen, Team Manager for Mail & Abuse, System Engineer ved one.com
 • Anders Kjærulff Christensen, selvstændig foredragsholder, radiovært, dokumentarist og teknologikritiker
 • Rikke Frank Jørgensen, Senior Researcher ved det Danske Instituttet for Menneskerettigheder
 • Niels Christian Juul, Lektor emeritus i Datalogi ved Roskilde Universitet
Bemærk: Komiteen repræsenterer ikke arbejdspladser eller organisationer, kun de nævnte medemmer af komiteen har deltaget i afstemningen. Stemmeafgivningen er ikke offentlig.


Kontakt os

Tidligere prismodtagere

I 2019 blev prisen givet til:

 • Statsminister Mette Frederiksen for ønsket om massivt øget overvågning af det offentlige rum.
I 2002 blev prisen givet til:

 • Datatilsynet (for den omfattende registersamkøring og udbredelse af CPR-systemet i snart alle dele af det danske samfund)
 • Anti-pirat gruppen (for at oprette et privat, elektronisk vagtværn)
 • DSB og Høje-Tåstrup kommune (for at indføre video-overvågning i det offentlige rum uden rimelig sammenhæng mellem formålet og omfanget af overvågningen)
 • KMD og e-Boks (for deres forsøg på at centralisere alle oplysninger om den enkelte borger og forsøg på at gøre CPR-nummeret til den gennemgående nøgle for borgerens identifikation i både privat og offentlig regi)
 • Reklamebureauet Talefod (for at være ensidig fortaler for den såkaldte elektroniske Butler, der skal etablere en ”intravenøs adgang” til at overvåge kunden med det formål at fratage kunden købsbeslutningen).
I 2001 blev prisen givet til:

 • Tidligere justitsminister Frank Jensen (for terrorpakken og gentagne benægtelser af Echelon)
 • Daginstitutionen Dronning Olga v. Børn og Unge Fonden (for webkamera-teknologi på institutionen til forældres overvågning af børn og pædagoger)
 • Rigspolitiet (for deres generelle tiltro til overvågning af borgerne som middel til opklaring af forbrydelser)
 • Esbjerg Kommune (for deres håndtering af sagen vedr. to ældre mennesker der angiveligt skulle bo sammen på kvindens adresse)
 • DATAMETRIX (for deres voicerecording-software).
De internationalt givne priser kan ses på Internationale Big Brother Awards


Send nominering